به انجمن رمان نویسی کافه نویسندگان خوش آمدید!

در کوچه پس کوچه‌های هفت شهر نوشتن با کافه نویسندگان باشید.

داستان‌های کوتاه درحال تایپ

داستان کوتاه،داستانک، short_story
عقب
بالا