تازه چه خبر

خوش آمدید به انجمن رمان نویسی کافه نویسندگان انجمن رمان نویسی | کافه نویسندگان

برای دسترسی به تمام امکانات انجمن و مشاهده تمامی رمان ها ثبت نام کنید

در حال تایپ رمان ستارگانِ تبهکار | حمیده حضرتی

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
عنوان: ستارگانِ تبهکار
نویسنده: حمیده حضرتی
ژانر: جنایی، اجتماعی، عاشقانه
ناظر: @yasaman.Bahadory
خلاصه
آنجا هیچ راهی به بهشت نداشت! هر قدر دست و پا می‌زد بیش‌تر فرو می‌رفت.با هر ترفیع، مدال‌های پستی و رذالت را بر گردنش می‌آویخت. گرچه او نیز یک قربانی بود؛ اما کدامین محکمه گناهان او را به این سبب می‌بخشید؟ پس چه چیز می‌توانست به اندازه‌ی انتقام، یک بازنده را تسکین دهد؟
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

ژولیت

مدیر تالار رمان+ناظر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
نویسنده رسمی
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
4/10/23
ارسال ها
715
امتیاز واکنش
3,322
امتیاز
103

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103
آخرین ویرایش:

ستاره سربیی

مدیر تالار نظارت رمان+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر رسـمی تالار
شاعر انجمن
ناظر رمان
تیم تگ
منتقد انجمن
کپیست انجمن
مقام‌دار آزمایشی
برترین‌ مقام‌دار سال
عضویت
30/10/23
ارسال ها
348
امتیاز واکنش
3,509
امتیاز
103

چه کسی این موضوع را خوانده است (مجموع: 7) دیدن جزئیات

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8