تازه چه خبر

انجمن رمان نویسی کافه نویسندگان

با خواندن و نوشتن رشد کنید,به آینده متفاوتی فکر کنید که بیشتر از حالا با خواندن و نوشتن می‌گذرد.در کوچه پس کوچه‌های هفت شهر نوشتن با کافه نویسندگان باشید

همگانی به نفر قبلی چه شغلی میاد؟!

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
ناظر انجمن
مشاور انجمن
ویراستار انجمن
Oct
2,404
11,504
168
MHD
وضعیت پروفایل
گله ای نیست اگر بی خبری از من، چون... دو سه روزیست، خودم هم به خودم سر نزدم!

تاپیک قبلی بخاطر وضعیت انجمن ارسالی‌هاش صفر شد و به بایگانی منتقل شد

من که قبلی ندارم :|
شما شروع کنید 977.gif
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
مدیر ارشد + مدیر تالار دوبله + همیار تالار ترجمه
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
همیار مدیر
گوینده انجمن
صداپیشـه انجمن
مدرس انجمن
نویسنده انجمن

تاپیک قبلی بخاطر وضعیت انجمن ارسالی‌هاش صفر شد و به بایگانی منتقل شد

من که قبلی ندارم :|
شما شروع کنید 977.gif

روانشناس‌..
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
مدیر ارشد + مدیر تالار دوبله + همیار تالار ترجمه
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
همیار مدیر
گوینده انجمن
صداپیشـه انجمن
مدرس انجمن
نویسنده انجمن
آخرین ویرایش توسط مدیر:
مدیر ارشد + مدیر تالار دوبله + همیار تالار ترجمه
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
همیار مدیر
گوینده انجمن
صداپیشـه انجمن
مدرس انجمن
نویسنده انجمن
آخرین ویرایش توسط مدیر:
مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
ناظر انجمن
مشاور انجمن
ویراستار انجمن
Oct
2,404
11,504
168
MHD
وضعیت پروفایل
گله ای نیست اگر بی خبری از من، چون... دو سه روزیست، خودم هم به خودم سر نزدم!
تکنسین داروخونه +-+
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
ناظر انجمن
مشاور انجمن
ویراستار انجمن
Oct
2,404
11,504
168
MHD
وضعیت پروفایل
گله ای نیست اگر بی خبری از من، چون... دو سه روزیست، خودم هم به خودم سر نزدم!
عکاس⁦(⁠◔⁠‿⁠◔⁠)⁩
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا