تازه چه خبر

انجمن رمان نویسی کافه نویسندگان

با خواندن و نوشتن رشد کنید,به آینده متفاوتی فکر کنید که بیشتر از حالا با خواندن و نوشتن می‌گذرد.در کوچه پس کوچه‌های هفت شهر نوشتن با کافه نویسندگان باشید

نقد توسط کاربران

پاسخ ها
1
بازدیدها
1K
Reactions
13
پاسخ ها
2
بازدیدها
979
Reactions
13
بالا